Aktualności

Herb Miasta Rzeszowa

10.04.2024

OBWIESZCZENIE dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 341/8/2023 Aula Miejska w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa informuję, że ze względów organizacyjnych, zostało anulowane ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 341/8/2023 Aula Miejska w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Informacje o dalszej procedurze projektu planu zostaną udostępnione w późniejszym terminie.


Herb Miasta Rzeszowa

08.04.2024

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 355/6/2024 „OZE 1” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 08.04.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 355/6/2024 „OZE 1” w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

08.04.2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 353/4/2024 w rejonie al. Wyzwolenia w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 08.04.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 353/4/2024 w rejonie al. Wyzwolenia w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

03.04.2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 352/3/2024 w rejonie ul. Miłocińskiej w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 03.04.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 352/3/2024 w rejonie ul. Miłocińskiej w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

20.03.2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 351/2/2024 przy ul. Bardowskiego w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 20 marca 2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 351/2/2024 przy ul. Bardowskiego w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków do 12 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

20.03.2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 356/7/2024 w rejonie przystanku kolejowego Rzeszów - Osiedle oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 20.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 356/7/2024 w rejonie przystanku kolejowego Rzeszów - Osiedle oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

13.03.2024

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 354/5/2024 przy al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 13.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 354/5/2024 przy al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

11.03.2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 348/15/2023 „Podwisłocznia Mała” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 11.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 348/15/2023 „Podwisłocznia Mała” w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

06.03.2024

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 347/14/2023 „Dolina Strugu” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 06.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 347/14/2023 „Dolina Strugu” w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

06.03.2024

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 346/13/2023 „Przełom Strugu” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 06.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 346/13/2023 „Przełom Strugu” w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

06.03.2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 345/12/2023 „Wisłok – Przy Granicy” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 06.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 345/12/2023 „Wisłok – Przy Granicy” w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

06.03.2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 343/10/2023 „Wisłok Śródmiejski” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 06.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 343/10/2023 „Wisłok Śródmiejski” w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

04.03.2024

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 349/16/2023 „Cisowy Park” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 04.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 349/16/2023 „Cisowy Park” w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków w terminie do dnia 26 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

19.02.2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 344/11/2023 „Zalew na rzece Wisłok” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 19.02.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 344/11/2023 „Zalew na rzece Wisłok” w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

19.02.2024

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 350/1/2024 pomiędzy: al. Armii Krajowej, ul. Niemierskiego, ul. Witolda i potokiem Młynówka w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 19.02.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 350/1/2024 pomiędzy: al. Armii Krajowej, ul. Niemierskiego, ul. Witolda i potokiem Młynówka w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków w terminie do dnia 12 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

19.02.2024

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 342/9/2023 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 19.02.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 342/9/2023 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 11 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

14.02.2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 14.02.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII oraz o możliwości składania uwag w dniach od 22 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

31.01.2024

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 339/6/2023 „Staroniwa - Południe - Dolinki” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 31.01.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 339/6/2023 „Staroniwa - Południe - Dolinki” w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 21 lutego 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

24.01.2024

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 201/13/2010 – I-A „Staromieście – Przy Drodze” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 24.01.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 201/13/2010 – I-A „Staromieście – Przy Drodze” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 1 lutego 2024 r. do 21 lutego 2024 r. oraz o możliwości składania uwag w dniach od 1 lutego 2024 r. do 6 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

15.01.2024

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 331/7/2022 przy ul. Wierzynka w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 15 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 331/7/2022 przy ul. Wierzynka w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. oraz możliwości składania uwag w dniach od 23 stycznia 2024 r. do 26 lutego 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

15.01.2024

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 15 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. oraz możliwości składania uwag w dniach od 23 stycznia 2024 r. do 26 lutego 2024 r.

Link do ogłoszenia

Herb Miasta Rzeszowa

15.01.2024

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 337/4/2023 w rejonie al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 15.01.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 337/4/2023 w rejonie al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. oraz o możliwości składania uwag w dniach od 23 stycznia 2024 r. do 26 lutego 2024 r.

Link do ogłoszenia

TOP