warstwy

Opcje warstw

Działki ewidencyjne

Procedury

Funkcje terenów obszarów zabudowanych w ROF

Jakość gleb w ROF

Formy ograniczenia zabudowy w ROF w podziale na grupy

Strategiczne Obszary Rozwoju w ROF

Dane 3D Pokaż
Legenda Pokaż
Skala:
----- E
----- N
Opcje warstw
Procedury